Welkom op de website van de Reformatorische OuderverenigingDe ROV behartigt uw belangen bij de overheid en bij andere organisaties

Welkom op de website van de Reformatorische Oudervereniging

Dit is de website van de Reformatorische Oudervereniging (ROV). De ROV behartigt de belangen van ouders met kinderen op christelijke-  en reformatorische scholen. Dit geldt voor het (speciaal) basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs. Wij spreken in Den Haag met politici (leden van de Tweede Kamer) en met het ministerie van OCW. Ouders & Onderwijs is de koepelorganisatie voor alle ouderverenigingen en-initiatieven. Hier werken wij als ROV nauw mee samen. Tevens fungeert de ROV als vraagbaak voor ouders en geeft ze adviezen en ondersteuning indien dat nodig is. De ROV geeft graag voorlichting en informatie op scholen over haar vereniging of spreekt op ouderavonden over het goed invullen van Ouderbetrokkenheid. Hiervoor worden we graag uitgenodigd! Het zou fijn zijn wanneer wij een grote groep kunnen vertegenwoordigen en namens veel ouders mogen spreken. Wilt u ons hierbij helpen? Word dan lid voor slechts €15,- per jaar!

Online congres voor ouders en opvoeders DV 23 april

Thema: Extra Aandacht!

Extra aandacht voor:

 • Onderwijsvrijheid (Hebben we over 10 jaar nog christelijke en reformatorische scholen?)
 • Leerlingen en ouders na de coronaperiode (Hebben we achterstand opgelopen en hoe halen we dit weer in?)

Met als spreker dhr. R. (Richard) Toes

Muzikaal intermezzo

Vraaggesprek met Richard Toes(Wartburgcollege), Jaap van Dam (Ichthuscollege) en Gerdien Lassche (ROV)

safe_image

Doelen

Enkele doelen van de Reformatorische Oudervereniging zijn:

 • Belangenbehartiging bij de overheid en bij andere belangenorganisaties
 • Dienstverlening voor ouders die met vragen zitten omtrent hun kind
 • Dienstverlening voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad
 • Organiseren van voorlichting voor ouders
 • Platform waarin ouders met specifieke zorgvragen of andere ondersteuningsvragen worden doorverwezen naar organisaties met die specifieke kennis in huis.

Lidmaatschap

Waarom lid worden van de Reformatorische Oudervereniging? De ROV behartigt uw belangen bij de overheid en bij andere organisaties. In toenemende mate hecht de overheid belang aan de stem van ouders. Het is van groot belang voor het voortbestaan van het reformatorisch onderwijs dat de ROV zelfstandig of in samenwerking met andere belangenorganisaties haar mening kan geven. Er verandert veel in onderwijsland. Daarnaast hebben ouders veel vragen over hun kind, over de zorg op scholen. Daarin kan de ouderorganisatie u van dienst zijn. Om zo de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Daarbij laten wij ons leiden door het harmoniemodel, dat zoekt naar versterking van elkaar, en niet naar verdeeldheid. Het zou fijn zijn wanneer wij een grote groep kunnen vertegenwoordigen en namens veel ouders mogen spreken. Wilt u ons hierbij helpen? Word dan lid voor slechts €15,- per jaar! Uw steun als lid geeft ons een stem!

ANBI Status

Reformatorische Oudervereniging (ROV) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als lid/donateur giften van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting aftrekken.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een gift naar ons overmaakt. Het rekeningnummer is: NL45RABO 0146182804

Organisatiestructuur

De Reformatorische Oudervereniging heeft als leden ouders met kinderen in het christelijk/reformatorisch onderwijs.  Naast de VGS zijn er nog enkele organisaties vanuit het reformatorisch onderwijsveld of direct aanpalend die dit initiatief hebben gedragen en hebben meegedacht. Dit zijn de volgende organisaties.

logo-driestar-educatief

vgs-logo

logo

rmu

Bestuur

Het bestuur van de ROV bestaat uit ouders van kinderen op een christelijke/ reformatorische school. Dit zijn zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs en het christelijk/reformatorisch MBO en HBO.

 • J.G.N. (Jan) Schreuders , (Vz.)
 • R.J. (Rein) van Vugt (Pen.)
 • Mevr. G.A. (Gerdien) Lassche – van Grol (Secr.)
 • J. (Joost) Horst
 • J. W. (Johan) van Arnhem

Contact

Laat ons weten hoe we contact met u kunnen opnemen.


Neem Contact op

Reformatorische Oudervereniging

rov

De ROV behartigt uw belangen bij de overheid en bij andere organisaties.


Ons Adres

Adres: Kastanjelaan 12, 2982 CM Ridderkerk

Telefoon: 0180 – 44 26 20

Email: info@rovereniging.nl