10 Tips van de ROV

10
tips
van de ROV

Onverwacht bent u thuisonderwijs aan het geven. Hoe komt u zo goed mogelijk deze periode door?

Zorg voor een goede relatie tussenuw kind en de leerkracht

Stimuleer uw kind de relatie met de leerkracht te onderhouden. Bijvoorbeeld door een telefoontje, mail, kaartje of ander ‘opstekertje’.

Zorg voor een goede relatie tussen u en de leerkracht van uw kind

Houd ook als ouders de lijn open, reageer op mails, wees open over hoe het gaat in uw gezin.

Zorg met elkaar voor gezelligheid

Haal de sjoelbak en andere gezelschapsspellen voor de dag, maak Denk- en Doe-opdrachten voor elkaar, etc.

Geef pubers een leuke klus te doen

in huis of tuin Auto wassen, tuin schoffelen, schutting verven, enz.

Laat iedereen meedenken over de regels in huis

Organiseer eens een ‘huisvergadering’, geef ruimte voor ieders inbreng.

Stimuleer elkaar als ouders

Vraag hoe andere ouders iets aanpakken, geef tips en goede ervaringen door aan anderen.

Maak korte dag- en weekdoelen voor uw kind

Houd het overzichtelijk voor uw kind. De leerkracht van uw kind kan u hierover vast adviseren!

Zorg voor verbinding

Maak een kwartet- of memoryspel van familiefoto’s. Bedenk een gezinslied of ontwerp een familiewapen.

Geef bezinning aan deze periode

Waar gaat het ten diepste om in dit leven? Gebruik eventueel een ‘kletspot’ om tot mooie gesprekken te
komen. Organiseer met oudere kinderen een Bijbelstudie.

Bel naar de ROV om uw verhaal kwijt te kunnen!

Om vragen te stellen over uw kind(eren) en het onderwijs. Of om gewoon even uw hart luchten! Check
onze website voor handige links (en…bent u al lid van de ROV?)