Verslag Regioavond 23 november in Barneveld

Verslag Regioavond 23 november in Barneveld

Regio avond in Barneveld.

Op 23 november heeft de ROV voor de regio Midden een avond georganiseerd in het gloednieuwe schoolgebouw van het Speciaal onderwijs; de Rehobothschool.

Dr. W (Wim) Fieret ging in zijn lezing in op de ontwikkeling van de contacten tussen ouders en de school. Onze maatschappij is prestatiegericht geworden. Dit heeft zijn invloed op de ouderbetrokkenheid. Ouders en school hebben elkaar ook steeds meer nodig. Een goed ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind en op het welbevinden op school. Het beïnvloed op een positieve manier het klimaat op school. Juist op onze scholen is het dan goed wanneer gezin, school en kerk samen mogen optrekken. Dit alles onder de zegen van de Heere.

Het tweede deel van de avond werd gevuld met vier boeiende workshops die in twee rondes gegeven werden. De onderwerpen liepen uiteen van: Keuzes en Dilemma’s binnen een reguliere klas. Ouders kregen handvatten welke stappen er gezet kunnen worden en wat je als ouder van een school mag verwachten. Tijdens de workshop: ‘School en ouders staan samen op tegen pesten’ bleek heel duidelijk dat pesten altijd een groepsgebeuren is. Dit geeft aan dat het ook met de hele groep aangepakt moet worden en dat het niet helpt om alleen het gepeste kind op een SoVa of weerbaarheidstraining te sturen. ‘Lastige ouders??’ Een interessant thema op deze avond. Bestaan er lastige ouders of zijn dat juist de meest betrokken ouders? Het is belangrijk hoe de school naar ouders kijkt. Hierin zijn nog veel verschillen te zien. Luistergesprekken aan het begin van het jaar worden als heel waardevol ervaren. De vierde workshop was tevens een rondleiding door het mooie schoolgebouw wat met recht een Brede School genoemd kan worden.

Bij de plenaire afsluiting kwam SGP Kamerlid R. (Roelof) Bisschop nog even aan het woord middels een videoboodschap. Hij onderstreepte het belang van de ROV die opkomt voor de belangen van haar leden in Den Haag. Ouderbetrokkenheid staat ook politiek hoog op de Agenda!

  1. http://barneveldsekrant.nl/deel-je-nieuws-activiteit/ouderbetrokkenheid-dat-schoolt-dit-het-boeiende-thema-van-de-rov-avond