Congres 2017

Congres 2017

Tijdens het 3e Congres van de ROV stond het thema Samen Opvoeden?! centraal belicht vanuit de drieslag kerk, school en gezin.

Ouders kunnen zich soms moedeloos en machteloos voelen gaf ds. R.A.M. Visser aan in zijn meditatie over Samuël. Hij wees hierbij tegelijk op Hannah de moeder van Samuël die wist bij Wie ze terecht kon met haar vragen. Laten we als een Hanna onze kinderen biddend gaan! Na deze meditatie hebben drie sprekers het thema belicht. Elk vanuit hun eigen achtergrond. Kinderen vormen in de diepte en de breedte kan alleen vanuit een diepe levensovertuiging en een brede visie. Zij gaven alle drie als kern boodschap mee dat contact hebben onderling tussen de ouders, school en de kerk erg zinvol en waardevol is om zo met elkaar de kinderen en jongeren te begeleiden naar de toekomst in maatschappelijk opzicht maar ook in geestelijk opzicht. Maak tijd voor pubers ook al krijgt u er geen openlijke waardering voor terug. Het is belangrijk dat kinderen zich gezien voelen. Praat met andere ouders dat geeft opluchting als je je altijd tekort voelt schieten.

Tijdens de diverse workshops werd het thema vanuit een eigen invalshoek benaderd. Met elkaar als ouders in gesprek gaan werd benadrukt en vorm gegeven tijdens de workshop van Ouders & Onderwijs, terwijl buiten de workshop van Karel Post(outback explorers) handen en voeten werd gegeven aan het onderwerp: Hoe kom je echt in gesprek (communicatie) met je kind? In de workshop van Laura Zwoferink werd ingezoomd op het jonge kind, het belang van de woord- en leesontwikkeling maar zeker ook de godsdienstige vorming bij jonge kinderen. Confronterend om te horen dat veel jongeren zich met name op zaterdagavond te buiten gaan met alcohol en drugsgebruik. Ouders houdt de communicatie met uw tieners open! Weet waar ze zijn en beweeg niet mee met de zonde waren adviezen van Lenard Prins. Tijdens de workshop van Steven Middelkoop werd het nut en de werking van de Yona app uitgelegd. Wat mooi wanneer je als ouder een buddy mag zijn voor je zoon of dochter. Ook hierin speelt openheid een rol!

Op de informatiemarkt presenteerden diverse organisaties zich, waaronder: RMU, Kliksafe, Driestar-Educatief, JBGG, de Vluchtheuvel en boekhandel de Spil(Bunyanstichting).

Tijdens het middaggedeelte was Roelof Bisschop van de SGP aanwezig! Hij onderstreepte het belang van de ROV. Het zou bij wijze van spreken op huisbezoek gevraagd moeten worden: Bent u al lid van de ROV? Het is niet altijd meetbaar wat het resultaat is, maar het stuk extra lobby werk van de ROV is heel belangrijk. Wanneer de ROV veel ouders mag vertegenwoordigen dan kan men daar in politiek opzicht niet meer omheen. Goed dat de ROV zich inzet voor artikel 23, voor het rapport herijking ouderschap , acceptatieplicht en ga zo maar door!

De dag werd door de voorzitter van de ROV Jan Schreuders afgesloten. Hij gaf aan dat het Congres (één keer per anderhalf jaar) voor de ROV echt hoogtepunten zijn om onze ouders op deze manier te mogen ontmoeten!

Klik op een van de onderstaande links om een presentatie te bekijken.

Workshop Laura Zwoferink

Basispresentatie Yona

Workshop Ouders & Onderwijs

Lezing ROV congres 6 april 2017 G. de Regt

http://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/tips-voor-communicatie-met-pubers-op-rov-congres-1.1391279

114666 ROV Flyer2