Nieuws

Dit is de nieuws pagina van de Reformatorische Oudervereniging (ROV). Wij behartigen de belangen van ouders met kinderen op een reformatorische school, of dat nu (speciaal) basis-, voortgezet- of middelbaar onderwijs is. Ook zijn wij vraagbaak voor de ouders en verlenen we zo nodig diensten. Tevens kan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad op onze steun rekenen. Wij geven graag informatie of beantwoorden vragen. Hier vindt u de nieuws berichten van de Reformatorische Ouderverenging.

Ontmoetingsavond Driestar educatief in uw regio

Gebruikt u de gereformeerde belijdenisgeschriften wel eens in de opvoeding? En waarom zou dat eigenlijk van waarde kunnen zijn? Een van de pabostudenten van Driestar hogeschool verwoordde het zo: “Misschien helpt de belijdenis mij wel om antwoord te geven op mijn vragen en mijn geloof te verwoorden, maar ik pak ze er nooit bij.” Driestar educatief gaat komend voorjaar in vier regio’s in gesprek met ouders, jeugdwerkers, leraren en ambtsdragers over de waarde van de gereformeerde belijdenis en opvoeding. [...]

Symposium Mediaopvoeding in Gouda

Symposium mediaopvoeding Mag ik even meekijken? Mediaopvoeding is meer dan regels stellen Sophie zet met één hand haar fiets in de schuur. Aan het geluid te horen bekijkt ze intussen een filmpje. Eenmaal binnen ploft ze neer op de bank: "Ha mam!" Haar ogen kijken niet op vanaf het scherm. Moeder zet drinken neer en wil even praten. “Hoe was het vandaag? Joh, ik praat tegen je. Doe die mobiel eens weg." Snel vertelt Sophie iets, dan verschijnt er alweer een [...]

Verslag Regioavond 23 november in Barneveld

Regio avond in Barneveld. Op 23 november heeft de ROV voor de regio Midden een avond georganiseerd in het gloednieuwe schoolgebouw van het Speciaal onderwijs; de Rehobothschool. Dr. W (Wim) Fieret ging in zijn lezing in op de ontwikkeling van de contacten tussen ouders en de school. Onze maatschappij is prestatiegericht geworden. Dit heeft zijn invloed op de ouderbetrokkenheid. Ouders en school hebben elkaar ook steeds meer nodig. Een goed ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind [...]

Familiedagen in Gorinchem

De Familiedagen in Gorinchem zijn voor de ROV een succes geweest! We hebben vele goede en boeiende gesprekken gevoerd met ouders en/of grootouders over het onderwijs! De zorgen die soms uit  de gesprekken blijken onderstrepen het belang van de ROV! Velen ondersteunen ons inmiddels en ook op de Familiedagen konden we weer 68 nieuwe leden inschrijven!