Nieuws

Dit is de nieuws pagina van de Reformatorische Oudervereniging (ROV). Wij behartigen de belangen van ouders met kinderen op een reformatorische school, of dat nu (speciaal) basis-, voortgezet- of middelbaar onderwijs is. Ook zijn wij vraagbaak voor de ouders en verlenen we zo nodig diensten. Tevens kan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad op onze steun rekenen. Wij geven graag informatie of beantwoorden vragen. Hier vindt u de nieuws berichten van de Reformatorische Ouderverenging.

Ontmoetingsavond Driestar educatief in uw regio

Gebruikt u de gereformeerde belijdenisgeschriften wel eens in de opvoeding? En waarom zou dat eigenlijk van waarde kunnen zijn? Een van de pabostudenten van Driestar hogeschool verwoordde het zo: “Misschien helpt de belijdenis mij wel om antwoord te geven op mijn vragen en mijn geloof te verwoorden, maar ik pak ze er nooit bij.” Driestar educatief gaat komend voorjaar in vier regio’s in gesprek met ouders, jeugdwerkers, leraren en ambtsdragers over de waarde van de gereformeerde belijdenis en opvoeding. [...]