Welkom op de website van de Reformatorische OuderverenigingDe ROV behartigt uw belangen bij de overheid en bij andere organisaties

Welkom op de website van de Reformatorische Oudervereniging

Dit is de website van de Reformatorische Oudervereniging (ROV). De ROV behartigt de belangen van ouders met kinderen op christelijke-  en reformatorische scholen. Dit geldt voor het (speciaal) basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs. Wij spreken in Den Haag met politici (leden van de Tweede Kamer) en met het ministerie van OCW. Ouders & Onderwijs is de koepelorganisatie voor alle ouderverenigingen en-initiatieven. Hier werken wij als ROV nauw mee samen. Tevens fungeert de ROV als vraagbaak voor ouders en geeft ze adviezen en ondersteuning indien dat nodig is. De ROV geeft graag voorlichting en informatie op scholen over haar vereniging of spreekt op ouderavonden over het goed invullen van Ouderbetrokkenheid. Hiervoor worden we graag uitgenodigd! Het zou fijn zijn wanneer wij een grote groep kunnen vertegenwoordigen en namens veel ouders mogen spreken. Wilt u ons hierbij helpen? Word dan lid voor slechts €15,- per jaar!

3e ROV Congres over “Samen Opvoeden?!” belicht vanuit kerk, gezin en school

Het is voor kinderen en jongeren in de opvoedingsfase heel erg belangrijk dat er een samenhang en verbondenheid is tussen kerk, gezin en school. Juist omdat kerk, gezin en school elkaar meer dan ooit nodig hebben. Dit vraagt om een goede en open communicatie waar ook eerlijk naar elkaar geluisterd wordt.  Het is in de hectiek van deze tijd van belang dat mensen binnen de kerk, het gezin en op school wezenlijk met elkaar verbonden kunnen zijn. Waar mensen elkaar niet zien als een hulpmiddel om het eigen belang te versterken, maar het leven en de voorbereiding van onze kinderen en jongeren op de maatschappij zien in het perspectief van de komst van het Koninkrijk der hemelen.

Tijdens het Congres “Samen Opvoeden?!” zullen na de meditatie van ds. R.A.M. Visser, drie sprekers (elk in 15 minuten) het thema vanuit hun eigen (vak) gebied  belichten. Zij zijn bereid om tijdens de pauzes u persoonlijk te woord te staan en komen wellicht bij de afronding van de dag tijdens het gesprek met de zaal aan het woord. De workshops zijn divers,  interactief en voor elke ouder (met jongeren en/of oudere kinderen) wat te kiezen!

Tweede Kamerlid voor de SGP Roelof Bisschop hoopt ’s middags een (korte) bijdrage te leveren. De verkiezingen zijn dan net achter de rug, dus we hopen dat hij iets kan zeggen wat het nieuwe kabinet eventueel voor ons onderwijs gaat betekenen.

Nieuw is dat deze keer op de informatiemarkt ook een boekhandel staat waar u allerlei boeken die met het thema (Samen Opvoeden) te maken hebben kunt kopen!  Tevens ook materiaal wat heel bruikbaar is voor gezinsgebruik rond de Bijbel. Verder presenteren zich een heel aantal organisaties zich op de informatiemarkt zodat het de moeite waard is om hier even te kijken. U kunt ook één van de workshoptijden hiervoor gebruiken.

Ten slotte hoeft u niet met lege handen naar huis te gaan en krijgt u van de ROV een presentje mee!

114666 ROV Flyer2

  “Echt in gesprek is gewoon DOEN! “ Deze workshop wordt gegeven door Karel Post die een expert is op het gebied van relaties tussen ouders en hun kind (vader en zoon enz.) Het gaat hierbij om een goede communicatie en hechting om zo de verbinding te versterken. In deze workshop gaat u daadwerkelijk buiten aan de slag (denk aan goed schoeisel). Al doende krijgt u veel tips om het contact met uw kind te versterken!
“Samen sta je (digitaal) sterker!” Deze workshop wordt gegeven door Steven Middelkoop die veel met jongeren werkt. Yona is een jongerenbeweging rondom gezond online gedrag. Dit betekent dat jongeren elkaar confronteren met hun online ervaringen. Opvoeders thuis, maar ook in kerk en onderwijs, kunnen hierin veel betekenen. Want echt contact is de tweede sleutel naar een online gedragsverandering. In deze workshop kijken we in de spiegel van jongeren en zien we de mogelijkheden van de Yona-app. Deze workshop biedt handvatten voor een vervolg, zowel voor thuis, in de kerk als op school.
“Kom op joh! Het is toch zaterdagavond!” Deze workshop wordt gegeven door Lenard Prins die vanuit zijn politie ervaring veel met jongeren en de groepscultuur onder jongeren te maken heeft gehad. Hij wil in deze workshop ingaan op de cultuur en het gedrag van de (reformatorische) jeugd tijdens uitgaansavonden, met alle problemen en verslavingen die ook onder onze jongeren aanwezig zijn. Hij wil met u samen nadenken over hoe we als gezin, school en de kerk hier als een ‘schil’ rond de jongeren kunnen en behoren te staan.
“Klaar voor de start!” Deze workshop wordt gegeven door Laura Zwoferink. Zij is onderwijsadviseur bij Driestar Educatief en specialist op het gebied van het jonge kind met daarbij horend voor- en vroegschoolse educatie. In deze workshop denken we samen na over wat ouders kunnen doen in de voorschoolse periode. Wat kunnen ouders bewust doen om jonge kinderen te stimuleren? Wat kunt u bijvoorbeeld thuis doen aan taalontwikkeling en Godsdienstige vorming? Hoe bent u betrokken bij de voorschoolse educatie en/of de peuterspeelzaal die uw kind mogelijk bezoekt?
“In gesprek met Ouders & Onderwijs” deze workshop wordt gegeven door een medewerker van Ouders & Onderwijs. Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs. De ROV werkt nauw met hen samen om zo ook onze ideeën onder de aandacht te brengen. In deze workshop krijgt u de kans om met elkaar te spreken over (de invulling van) het onderwijs. Onderwerpen als veiligheid op school (tegen pestgedrag), de ouderbijdrage enz. kunnen aan de orde komen.
Netwerken en contacten leggen op de informatiemarkt. Gebruik uw tijd om de informatiemarkt op uw gemak te bezoeken, contacten te leggen, met elkaar bij te praten enz. Er zijn diverse organisaties die zich presenteren. Nieuw is dat er dit keer ook een Boekhandel aanwezig is. U kunt hier veel boeken vinden die met het onderwerp “Samen opvoeden” te maken hebben!

logo van Manen meesterlijke interieurs

logo van EE speeltoestel 032_groot

safe_image

Doelen

Enkele doelen van de Reformatorische Oudervereniging zijn:

 • Belangenbehartiging bij de overheid en bij andere belangenorganisaties
 • Dienstverlening voor ouders die met vragen zitten omtrent hun kind
 • Dienstverlening voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad
 • Organiseren van voorlichting voor ouders
 • Platform waarin ouders met specifieke zorgvragen of andere ondersteuningsvragen worden doorverwezen naar organisaties met die specifieke kennis in huis.

Lidmaatschap

Waarom lid worden van de Reformatorische Oudervereniging? De ROV behartigt uw belangen bij de overheid en bij andere organisaties. In toenemende mate hecht de overheid belang aan de stem van ouders. Het is van groot belang voor het voortbestaan van het reformatorisch onderwijs dat de ROV zelfstandig of in samenwerking met andere belangenorganisaties haar mening kan geven. Er verandert veel in onderwijsland. Daarnaast hebben ouders veel vragen over hun kind, over de zorg op scholen. Daarin kan de ouderorganisatie u van dienst zijn. Om zo de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Daarbij laten wij ons leiden door het harmoniemodel, dat zoekt naar versterking van elkaar, en niet naar verdeeldheid. Het zou fijn zijn wanneer wij een grote groep kunnen vertegenwoordigen en namens veel ouders mogen spreken. Wilt u ons hierbij helpen? Word dan lid voor slechts €15,- per jaar! Uw steun als lid geeft ons een stem!

ANBI Status

Reformatorische Oudervereniging (ROV) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als lid/donateur giften van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting aftrekken.

Organisatiestructuur

De Reformatorische Oudervereniging heeft als leden ouders met kinderen in het christelijk/reformatorisch onderwijs.  Naast de VGS zijn er nog enkele organisaties vanuit het reformatorisch onderwijsveld of direct aanpalend die dit initiatief hebben gedragen en hebben meegedacht. Dit zijn de volgende organisaties.

logo-driestar-educatief

vgs-logo

logo

rmu

logo_VBSO

Bestuur

Het bestuur van de ROV bestaat uit ouders van kinderen op een christelijke/ reformatorische school. Dit zijn zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs en het christelijk/reformatorisch MBO en HBO.

 • J.G.N. (Jan) Schreuders , (Vz.)
 • J.J. (Jaap) van Lienden, (Pen.)
 • Mevr. G.A. (Gerdien) Lassche – van Grol (Secr.)
 • J. (Joost) Horst
 • H. G. (Henk) Slootweg
 • J. W. (Johan) van Arnhem
 • A. J. (Arrezina) Hovestad

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Neem Contact op

Reformatorische Oudervereniging

rov

De ROV behartigt uw belangen bij de overheid en bij andere organisaties.


Ons Adres

Adres: Kastanjelaan 12, 2982 CM Ridderkerk

Telefoon: 0180 – 44 26 20

Email: info@rovereniging.nl